SEPETİM

Toplam : 0 TL (0 Çeşit)
 
ANKET
Sitemizi Nereden Buldunuz...
Google Arama
Google Reklamlar
Facebook Reklamlar
Başka Sitede Gördüm
Mail Kampanyası
Basında (Gazete/Dergi)
Arkadaş Tavsiyesi
Diğer

Bilgi Yönetimi

Son zamanlarda basılı ve görsel medyada oldukça sık karşılaştığımız bir kavram olan “Bilgi yönetimi” ne demektir?   Sanayi devrimi sonrasında toplum hayatında büyük değişiklikler olmuştur. Gelişen iletişim teknolojileri toplumları baş döndüren bir sürat çağına getirirken bilgi de ulaşılması gün geçtikçe hızlanan ve kolaylaşan bir ürün haline gelmiştir.   Ancak artık önemli olan bilgiye nasıl ulaşılacağı değil, ulaşılan bilginin nasıl kullanılacağıdır. Bilgiden en pragmatik yollarla en yüksek verimi hedefleyerek faydalanmak gerekmektedir. İnternet teknolojileri sayesinde hızla değişen ve son derece rekabetçi bir hale dönüşen iş dünyasında sadece farklı bir terminoloji değil aynı zamanda yeni uygulamalarla da karşılaşmaktayız. Bilgi, değerlidir. Bilgiden verimli bir&nbs...... Yazının Devamı »

Etiketler : Bilgi, Bilgi yönetimi, değerli bilgi, bilginin yönetilmesi, Bilgi Yönetimi Nedir, Bilgi yönetiminde kastedilen modeller, Bilgi Yönetimi, Bilgi Paylaşımı


Eğitim Senaryosu Hazırlamak

Eksiksiz bir ihtiyaç analizi ve tasarım dokümanın onaylanmasından sonra, senaryonun oluşturulması geliştirme elemanları için hazır malzemenin yaratılmasında ilk adımdır. Senaryo çalışması yada storyboard basitçe, eğitim esnasında öğrencinin göreceği, duyacağı ve yapacağı şeylerin ekran ekran açıklamasıdır. Bu planda kullanıcının ne göreceği ve ne okuyacağı gibi bilgiler belirtilir. Eğitim tasarımcısının oluşturduğu eğitim senaryosu tüm diğer takım elemanları ( grafik tasarımcılar, programcılar vs. ) için kılavuz rolünü görür.   Eğitim tasarımcısı, projeye ve geliştirme ekibine bağlı olarak yazılı senaryo veya storyboard hazırlayabilir. Her iki biçim de aynı amaca hizmet eder ve aynı açıklayıcı unsurları içerir, fakat düzen ve grafik kullanımı yönüyle farklılık gösterirler. Senaryoda yazılı açıklamalar kullanılırken storyboard &u...... Yazının Devamı »

Etiketler : Eğitim Senaryosu, Eğitim tasarımcısı, Storyboard Hazırlamak, taslak hazırlama


Uzaktan Eğitimde Etkileşim

Uzaktan eğitim (e-Learning) ile yüz yüze eğitimde kurduğumuz iletişimden farklı bir iletişim kurarız. Diğer öğrenenlerle fiziksel temas kuramayız belki ama ortamı oluşturan farklı elementler ile farkı iletişimlere girmemiz mümkün olur.  İşte uzaktan eğitimin tarihçesinde bahsedilen üçüncü dönem anahtar kavramı olan “etkileşim” internet tabanlı eğitim uygulamalarında “öğrenen - öğretmen”, “öğrenen - öğrenen” ve “öğrenen - eğitim materyali (içerik)” olmak üzere üç biçimde kendini gösterir. Geçmişte mektupla ya da televizyonla yapılan uzaktan eğitim uygulamalarında son derece geri planda kaldığı açıkça görülebilen bu üç ilişki biçimi Amerika’daki Ulusal Eğitim Birliği NEA (National Education Asosiation) tarafından 2010 yılında yapılan bir çalı...... Yazının Devamı »

Etiketler : e-Learning Ne Tür Etkileşimleri İçerir, Öğrenen - Eğitim Materyali, Öğrenen - Öğrenen etkileşimi, Öğrenen - Öğretmen etkileşimi


Eğitimde Simulasyon

Etkili Simulasyon Oluşturmak İçin İpuçları   Simülasyon teknolojisi, çalışan ve bireylerin eğitiminde kullanılan önemli bir araçtır. Son yıllarda birçok e-öğrenme şirketi sadece e-öğrenme projeleri üretmeyip, simülasyonlar da üretmeye başladılar ki bu da simülasyon teknolojisinin e-öğrenme açısından öneminin arttığını gösterir. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki eğitimlerde birincil amacımız simülasyon üretmek değil, eğitim alan kişilerin performansını arttırmaktır. Bu sebeple, eğitim amaçlı simülasyon üretirken edindiğimiz tecrübelerden oluşan bir dizi faydalı ipucu sunuyoruz. Performans amaçlarınızı not alın kullanıcıya ne çeşit etkileşimleri sunacağınızı açıkça belirtin. Eğer tüm simülasyonu bir seferde üzerinde fazla düşünmeden üretirseniz, muhtem...... Yazının Devamı »

Etiketler : Etkili Simulasyon Oluşturmak İçin İpuçları, Simülasyon teknolojisi


Online Üniversite

Günümüzde bilim üretme ve bilim adamı yetiştirme görevini üstlenen üniversiteler, değişen eğitim anlayışına hızlı bir biçimde uyum gösterme eğilimi içinde midirler? Bu eğilimde olsalar bile, özellikle devlet üniversitelerinde yeterli teknolojik, finansal alt yapı ve insan gücü mevcut mudur? Ya da bütün bunların da ötesinde, değişen eğitim anlayışına paralel olarak üniversitelerdeki anlayış da gerçekten değişmekte midir? Sosyal, siyasal pek çok farklı platformda ateşli tartışmalarda kendine hiç zorlanmadan yer bulabilen eğitim sistemi ve kurum işleyişleri neden bir türlü istenen düzeyde değildir? Yoksa tartışılanlar gerçekten tartışılması gerekenler değil midir?   Mevcut yüksek eğitim kurumlarına ilişkin olarak bunlara benzer sorular kolaylıkla artırılabilir. Konuşma ve tartışma aşamasında varolan durumu analiz ederek &...... Yazının Devamı »

Etiketler : hayat boyu öğrenme (Life-Long Learning) kavramı, Klasik eğitim anlayışını temsil eden devlet üniversitelerin temel özellikleri, uzaktan eğitim